Miquel Lluís Mestre Mestre

TIC | AAPP

Referències

«Un comerç electrònic a Balears» Edicions Monografies Fundació BIT, 2013

Autors: Bel Llodrà, Francina Mas, Jorge Morell, Miquel Lluís Mestre, Melissa del Cerro

Monografia
Cornetdetap.com Primera Estació meteorològica online de Mallorca - 2005

El tiempo más 'on line'

Revista de Psicología del Deporte Coordinador web i agenda

Revista de Psicologia del Deporte, vol. 15, núm. 2

Felanitx Tech Weekend Organitzador de la primera edició i ponent

Llista de conferenciants FTW